Lilla hotellet

Lilla hotellet

Storlek: 13x6 m 78 kvm


Lokalen är utrustade med Full HD-projektor, whiteboard, blädderblock.
Lokalen är kompatibel med hörselsling. kontakta konferensvärd för mer information.


Möblering som passar lokalen


Skolsittning: 40 platser

U-sittning: 26 platser