Tjädern

Tjädern

Storlek: 12x10 m 120 kvm


Lokalen är utrustade med Full-HD projektor, whiteboard, blädderblock.
Lokalen är kompatibel med hörslinga. Kontakta konferensvärd för mer information.


Möblering som passar lokalen


Skolsittning: 70 platser
U-sittning: 30 platser

Biosittning: 100 platser