- Det råder rökningsförbud i samtliga stugor och lägenheter, och vid överträdelse tas en saneringsavgift ut.

- Husdjur är välkomna men behöver då förbokas på speciella djurtillåtna stugor och hotellrum.

- Rengörings- och diskmedel finns i boendet men ta med förbrukningsmaterial till boendet som hushålls- och toapapper.