Längdgränser

 

Pooler För alla
Varma källor För alla
Hoppkudde För alla
Barnpoolen För alla
Lazy river För alla
Hinderbana Från 100 cm
Mammut Från 100 cm i målsmans sällskap
Serpentinen  Från 100 cm i målsmans sällskap
Racer Från 120 cm
Bubblan
Från 120 cm
Wip-out
Från 120 cm
Bodyslide
Från 120 cm
Fritt fall
Från 120 cm
Långa vågen Från 120 cm