Hygien på badanläggning

Rörmockare

Att upprätthålla god hygien på en badanläggning är av yttersta vikt för att säkerställa säkerheten och komforten för besökarna.

Det man bör göra regelbundet för att upprätthålla en god hygien på ett vattenland ärbland annat följande:

• En utförlig regelbunden städning av omklädningsrum, duschar, toaletter och alla allmänna områden. Rengöring av golv, ytor och sanitära anläggningar är avgörande för att förhindra smittspridning.

• Övervaka vattenkvaliteten regelbundet. Det inkluderar pH-balans, alkalinitet och klorhalten. Klor används för att desinficera vattnet och döda eventuella bakterier och mikroorganismer. Klorhalten bör ligga inom rekommenderade gränser för att säkerställa en säker badmiljö.

• Se till att filtreringssystemet fungerar korrekt för att ta bort partiklar och föroreningar från vattnet. Rengör eller byt ut filter regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.

• Uppmana alla besökare att duscha innan bad och följa hygienkraven. Samt att alla småbarn ska använda sig av en badblöja för att minimera risken för olyckor i bassängen. När ett barn inte har badblöja och bajsar i vattnet behöver bassänger stängas av och saneras vilket tar tid och besökare blir drabbade. 

• Desinfektion av omklädningsrum och ytor. Desinfektionsmedel används för att rengöra ytor i omklädningsrum, duschutrymmen och andra allmänna områden.

• Personalen utbildas och tränas i god hygienpraxis, hantering av kemikalier och nödsituationer. De bör kunna hantera olika situationer som kan uppstå.

• Underhåll av utrustning: Se till att all utrustning, som rutschkanor, trappor och handikappanpassade hissar är i gott skick och regelbundet inspekteras för säkerhet och hygien.

• Det är också viktigt att informera besökarna att bara spola ner toalettpapper i toaletten så att det inte blir stopp. Vi har haft några incidenter när det har hänt och då har vi anlitat rörmokare Mullsjö som har löst det för oss!

Hur ofta använder man klor?

När det gäller användningen av klor varierar det beroende på flera faktorer, inklusive poolens storlek, användningsfrekvens och vattenkvalitet. Ofta används klor dagligen i små mängder för att hålla vattnet säkert och rent. Klorhalten och användningsfrekvensen bör följa riktlinjerna och rekommendationerna från hälsomyndigheter och pool leverantörer. Det är också viktigt att regelbundet mäta klorhalten och justera den vid behov för att upprätthålla en optimal nivå.

Vi använder den mängd kemikalier som krävs för att inte riskera att besökare blir sjuka av bakterier. Ibland får vi öka extra för att det har varit mycket smuts i vattnet eller om det har varit någon incident med badblöja som läckt eller avsaknad av badblöja.